Окуу акысы

Окуу акысы Финансы комитетинин комиссиясы жана KEIINдин төрагасы тарабынан бекитилген.

Бул жерде жарыяланган маалыматтардын так экендигине карабастан, KEIIN окутуу акысын Комитеттин жана Төраганын бекиткенине ылайык баалоого жана адам же тутум каталарынын кесепетинен келип чыгышы мүмкүн болгон оңдоолорду киргизүүгө укуктуу.

Биздин студенттердин 70% каржылык жардам жана стипендия алышат. *

 

Окуу акысы таблицасы

Программа Жыл Акысы
Университет 1чи-4чу Год 54 450 сом/ Жыл
Колледж 1чи Жылы
2, 3 Жылы
36 300 Жыл
44 000 сом/ Жыл
UPP 1 Жылы 48 400 сом/ Жыл