Туризм

Эркиндик, боорукердик жана чындык …

tourism logo

Туризм колледжи программасы

Туризм – адамдын татаал иш-аракеттерин жана коомдук кубулуштарды системалуу изилдөө. Дүйнө жүзү боюнча өлкөлөр улуттук долбоорлор аркылуу өз туризм индустриясын жайылтууда. Кыргызстандагы туризм индустриясы Кытайдын жана башка коңшу мамлекеттердин экономикалык өсүшү менен бирге өсүп жаткандыгына карабастан, Кыргызстан туризмди терең түшүнгөн туризм адистерине муктаж болуп жатат. Биздин туризм бөлүмү ушул тез өзгөрүлүүчү 21-кылымда бир нече багытта өз тажрыйбаларын айкалыштырууга шыктанган жана таланттуу жалпы адистерди даярдоо үчүн түзүлгөн.

Биздин миссиябыз

  • Студенттерге туризм жөнүндө билимге негизделген ийкемдүү жана позитивдүү кызмат акылды жана мыкты тажрыйбаны иштеп чыгууну үйрөтүү.
  • Студенттерге келечектеги туризм боюнча улуттук жана эл аралык долбоорлорду иштеп чыгууга жардам бериңдүү.
  • Студенттерди туристтик эмгек рыногунда иштөө боюнча билимге жана көндүмдөргө ээ болуш үчүн даярдоо.
  • Туризмдин экономикалык жана социалдык чөйрөлөрүн колдоо

Биздин эмгегибиз жана принциптерибиз

  • Туризмдин ар кандай тармактарында талап кылынган интеллектуалдык жана практикалык жумушчу күчтөрүнүн өнүгүшү.
  • Англис, Корей жана Кытай сыяктуу чет тилдеринде көндүмдөрдү өздөштүрүү
  • Жакшы, позитивдүү жана жөнөкөй сапаттарды калыптандыруу
  • Жумуш этикасын жана көндүмдөрүн өнүктүрүү

Факультет