+996-312-616-882, info@keiin.kg
 

Миссиясы

ОУ Кейин Интернейшнл Институт биздин коомчулуктун өзгөртүп түзүү аркылуу окуу глобал-калыс лидерлердин активдүү жарандары жардам, адистер, “Kejin эл аралык институту” жана өмүр бою үйрөнүүгө даяр.

Эмгек рыногунун жана новатордук өнүктүрүү аркылуу маселелерди чечүүгө жөндөмдүү тарабынан талап кылынган эл аралык билим берүү стандарттарына ылайык, атаандаштык, этикалык адистерди даярдоо.