Миссиясы

Жергиликтүү жана эл аралык коомчулукту өзгөртүү үчүн, студенттерибизди дүйнөлүк лидерлер жана кызыкдар жарандар болууга үйрөтүп, алардын ишинде тажрыйбалуу жана өмүр бою билим алууга умтулат.

Эмгек рыногунда талап кылынган жана көйгөйлөрдү инновациялык ой жүгүртүү жана чечүү жолу менен чечүүгө жөндөмдүү эл аралык билим берүү стандарттарына ылайык компетенттүү жана ар тараптуу адистерди даярдоо.