Skip to content

Байланыш маалыматтары кабыл алуу башталгандан жана кабыл алуу комиссиясы түзүлгөндөн кийин берилет

1. Арыз
2. Жалпы билими жөнүндө күбөлүк
3. Паспорттун / туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
4. 4 сүрөт (3 х 4 см, түстүү)
5. Медициналык справка (086-У формасы)
6. * Кыргызстанда жашаган чет өлкөлүк жарандар үчүн, Кыргыз Республикасына виза
баракчасынын көчүрмөсү
7. Каттоо акысы 500 сом

1. Арыз
2. Жалпы билим жөнүндө күбөлүк
3. ОРТ сертификаты
4. Паспорттун / туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
5. 4 сүрөт (3 х 4 см, түс)
6. Медициналык маалымкат (086-У формасы)
7. * Кыргызстанда жашаган чет өлкөлүк жарандар үчүн, Кыргыз Республикасынын визалык
барагынын көчүрмөсү. ЖРТ же ага барабар сертификат талап кылынбайт.
8. Каттоо акысы 500 сом:

Кирүү тесттери англис тилинде жүргүзүлөт. Англис тили жана математика боюнча билими текшерилет.

Кирүү сынактарынын графиги: