Skip to content

Колледждин программасы орто мектепти аяктагандан кийин тандаган кесиби боюнча билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Үч жылдык окуу учурунда 10-11-класстын программасын өтүп, англис тилдин деңгээлин жогорулатып, ошондой эле кошумча билим алууга же жумуш табууга жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Окуунун аягында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүсүндөгү диплому жана Эл аралык Кейин институтунун сертификаты тапшырылат.

Бул студенттер Колледжде окуган биринчи жыл, студенттер 10-11 класстар программасын алышат. Институттун атмосферасына киргизүү, жаңы шартта өнүгүү башталат. Алар жогорку адистештирилген материалды кийинки окутууга даярдалган.

Кейиндин Даярдоо Программасы (UPP/УДП) англис тилин бир жылдын ичинде тез арада өркүндөтүүнү каалаган студенттер үчүн иштелип чыккан. Бул программа Кейиндин коллеждге же Унверситетке же сабактардын баары ​​англис тилинде окутула турган башка университеттерге окуй турган окуучуларды даярдайт.

2017-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жогорку окуу жайларынын ишмердүүлүгүнө укук берилген лицензиясы бар.

Каалаган кесипти өздөштүрүп, баалуу тажрыйба менен жөндөмгө ээ болууга шарттар бар. Окууну бүткөндө Кыргыз Республикасынын жогорку билими тууралуу диплом берилет.

Колледж

Бакалавр