Дареги:

Некрасов көчөсү, 2А, Ивановка станциясы, Чүй обласу, 725009, Кыргызстан

Администрациясы:

-0700 600 991

-0770 600 991

-0551 660 991

info@keiin.kg

Тандоо комиссиясы:

admission@keiin.kg

Реквизиты: