410 кабинет

Дүйшөмбү саат 09: 00дөн 16: 00гө чейин

Шейшемби саат 09: 00дөн 16: 00гө чейин

Шаршемби саат 09: 00дөн 16: 00гө чейин

Бейшемби 09: 00дөн 16: 00гө чейин

Жума саат 09: 00дөн 15: 00гө чейин

Түшкү тыныгуу: 12:00 – 13:00

Телефон: 0700 600 991    0770 600 991    0551 660 991

Почта: info@keiin.kg

Изилдөө бөлүмүндө кандай суроолорду чечсе болот:

  • окутуу сертификатын info@keiin.kg почтасы аркылуу заказ кыла аласыз → катта: аты-жөнүн, группанын номерин, сертификаттын атын көрсөтүү керек.
  • билим берүү процесси, окуудагы жетишкендиктер, финансылык карыздар ж.б.
  • тренингдердин графигин билүү
  • окуунун / окутуунун башка формасына өтүү ж.б.у.с

Студенттик Кеңеш – бул студенттер менен Институттун администрациясынын ортосундагы көпүрө. Ал студенттер коомчулугунун идеяларын жайылтууга, ар кандай иш-чараларды уюштурууга жардам берет жана билим берүү процесси жөнүндө маалыматтарды жеткирүүдө жардам берет.

Студенттик кеңешке шайлоо ар жыл башында студенттик топтордун ортосунда добуш берүүнүн негизинде уюштурулат. Ар бир мүчө өзүнүн административдик, уюштуруучулук, байланыш жана башка ролдорун аткарат.

Окуу жылы үчүн акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарынын наркы, кошумча билим берүү кызматтарын көрсөткөндүгү үчүн акынын өлчөмү ректордун буйругунун негизинде белгиленет.

Студенттер үчүн Университеттеги келишимдин шарттарына ылайык, окуу акысы үчүн төмөнкүдөй төлөө шарттары белгиленет (макулдашууңузга жараша):

– 1-декабрга / 1-майга чейин;

– жаңы семестр башталганга чейин 10 күндөн кечиктирилбеш керек.

Окуу акысы боюнча карызы бар студентке кредит, экзамен, мамлекеттик экзамендерди тапшырууга, дипломдук ишин коргоого тыюу салынат жана окуудан чыгарылат.

Иштөө убактысы:  саат 9:00 16:00 чейин

Китепкана кампустун имаратында төртүнчү кабатында 408кабинетте жайгашкан.  Бардык негизги сабактар боюнча керектүү материалдар бар.  Студенттер кызыккан китептерин убактылуу мөөнөткө алып колдонуп, кайтарышат. Окучуунун маалыматы жана алган китептин саны институттун системасында катталып турат.

Кейинде студенттерге окууга жана керектүү маалымат табууга шарт түзүлүп, ыңгайлуу компьютердик класстар жана компьютердик лабораториясы орноштурулган. Бардык жабдуулар интернетке туташтырылган.

Компьютердик лабораториясы төртүнчү кабаттка 411-кабинетте жайгашат. Онлайн кабинет төртүнчү кабатта 411-кабинетте жайгашкан. Компьютердик класстар 401 жана 310-кабинеттерде.