Колледж

Колледждин программасы орто мектепти аяктагандан кийин тандаган кесиби боюнча билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Үч жылдык окуу учурунда 10-11-класстын программасын өтүп, англис тилдин деңгээлин жогорулатып, ошондой эле кошумча билим алууга же жумуш табууга жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Окуунун аягында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүсүндөгү диплому жана Эл аралык Кейин институтунун сертификаты тапшырылат.

Университеттин Даярдоо Программасы

Кейиндин Университеттин Даярдоо Программасы (UPP/УДП) англис тилин бир жылдын ичинде тез арада өркүндөтүүнү каалаган студенттер үчүн иштелип чыккан. Бул программа Кейиндин коллеждге же Унверситетке же сабактардын баары ​​англис тилинде окутула турган башка университеттерге окуй турган окуучуларды даярдайт.

Бакалавр

2017-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жогорку окуу жайларынын ишмердүүлүгүнө укук берилген лицензиясы бар.

Каалаган кесипти өздөштүрүп, баалуу тажрыйба менен жөндөмгө ээ болууга шарттар бар. Окууну бүткөндө Кыргыз Республикасынын жогорку билими тууралуу диплом берилет.

Максаты

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Билим берүүнүн түрү

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • 3 жыл (Университеттин даярдануу программасы менен 4 жыл)

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө орто кесиптик билимдин академиялык квалификациялык даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1-курс 36000
 • 2-жана 3-курстар 40,000

Билим берүү максаттары

 • Студенттин керектүү маалыматтарды издөө, топтоо, структуралоо, критикалык талдоо жана синтездөө жөндөмдөрүн өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Натыйжалуу командалык иш, анын ичинде маданияттар аралык чөйрөдө долбоордун аткарылышын уюштуруу

Окутуунун максаттары

Колледждин программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Уюштуруу жана башкаруу иш-аракеттери
 • Уюмдун жана бөлүмдөрдүн ишин пландаштыруу
 • Конкреттүү долбоорлорду, иш-чараларды, иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аткаруучулардын (аткаруучулардын командаларынын) ишин уюштуруу
 • Кызматкерлердин, бөлүмдөрдүн, топторунун (команда) ишин контролдоо
 • Бөлүмдүн жана жумушчу топтун (команда) деңгээлиндеги кыйынчылыктарды, каршылыктарды, келишпестиктерди жөнгө салууга катышуу
 • Башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн уюмдун тышкы жана ички чөйрөсүнүн факторлору жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана талдоо

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Бизнес башкаруу адистиги тууралуу диплом алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча иштегенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот: кадрлар, маркетинг, социалдык ишкердүүлүк, чакан соода же ишкананы тейлөө, мамлекеттик секторду башкаруу, жарнама менеджменти, санарип маркетинг, долбоорду башкаруу жана келишим тейлөө иши.

Максаты

Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо; программалык камсыздоону жана маалыматтык тутумдарды жана тармактарды башкаруу ыкмаларын иштеп чыгуу менен; компьютердик технологиялар жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программаларды иштеп чыгуу; компьютердик технологияны колдонуу.

Билим берүүнүн формалары

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • 3 жыл (Университеттин даярдануу программасы менен 4 жыл)

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө орто кесиптик билимдин академиялык квалификациялык даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1-жыл 36000
 • 2-жана 3-жылы 40,000

Билим берүүнүн максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Кесиптик иштин маселелерин чечүүдө заманбап маалыматтык технологияларды жана программалык камсыздоону колдоно алуу

Окутуунун максаттары

Бакалавр программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Стандарттарды, ченемдерди жана эрежелерди, ошондой эле кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу техникалык документтерди иштеп чыгууга катышуу
 • Инсталлирование программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем
 • Маалыматтык жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программалык камсыздоону орнотуу
 • Ар кандай булактардан жана маалымат базаларынан алынган маалыматтарды издөө, сактоо, иштеп чыгуу жана талдоо, маалыматтык, компьютердик жана тармактык технологияларды колдонуу менен керектүү форматта берүү
 • Тилдердин жана колдонмо моделдөө программаларынын пакеттеринин негизинде моделдөө алгоритмдерин иштеп чыгуу жана аларды ишке ашыруу
 • Заманбап тутумдук программалык камсыздоону колдонуу: операциялык тутумдар, операциялык жана тармактык кыртыштар, тейлөө программалары

Карьералык мүмкүнчүлүктөр

Жумуш берүүчүлөр жогорку деңгээлдеги компьютердик билимге ээ жана аларды уюмдардын алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмалар менен колдоно алган бүтүрүүчүлөрдү издешет. Мүмкүнчүлүктөрүн каржы, фильмдер жана оюндар, фармацевтика, саламаттыкты сактоо, кардарлар колдонуучу продукцияда, ар кандай тармактардагы өнүмдөр жана коммуналдык кызматтарда, башкача айтканда иш жүзүндө бардык эле тармактарда жана коомдо колдоно алышат.

Максаты

Туроператордук, туристтик агенттиктерди жана экскурсиялык кызматтарды уюштуруу жана көрсөтүү технологияларына ээ болгон, туризм чөйрөсүндө аналитикалык жана практикалык иш-аракеттердин компетенттүүлүгүнө ээ, кесипкөй коомчулуктун муктаждыктарын эске алуу менен квалификациялуу кадрларды даярдоо. туристтик бизнесте, улуттук жана региондук туристтик агенттиктерде мыкты позицияларды издөө жана туризм чөйрөсүндөгү заманбап чакырыктарга даяр болуу.

Билим берүүнүн формалары

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • 3 жыл (Университеттин Даярдануу Программасы менен 4 жыл)

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө орто кесиптик билимдин академиялык квалификациялык даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1-жыл 36000
 • 2-жана 3-жылы 40,000

Билим берүү максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдоно билиши
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди түзүү жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Туризмди башкаруунун негизги функцияларын ишке ашыруу жөндөмүн өнүктүрүү

Окутуунун максаттары

Бакалавр программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Туризм тармагында технологиялык жаңылыктарды жана заманбап программаларды колдонуу
 • Туризм рыногу боюнча изилдөө жүргүзүү, сатууну уюштуруу жана туристтик продукцияны жайылтуу
 • Культурологиялык, музей жана географиялык билимдердин теориялык негиздерин жана ыкмаларын, заманбап маданиятты жана маданий жана табигый мурас объекттерин изилдөөдө колдонуу
 • Туризмде прикладтык колдонмо изилдөө ыкмаларын колдонуу
 • Туроператорлор ишканаларынын жана экскурсиялык ишканаларынын структуралык бөлүмдөрүн башкаруунун негизги функцияларын ишке ашыруу

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Туризм программасынын дипломун алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча карьералык мүмкүнчүлүктөрдү күтүүгө болот: маданият, искусство (экскурсиялык иш-аракеттер чөйрөсүндө); Тейлөө, коомдо кызмат көрсөтүү (багыттары боюнча:  туристтик, экскурсиялык кызматтарды көрсөтүү жана туристтерди уюштуруу жана жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка кызматтар; туристтик продуктту түзүү, жайылтуу жана сатуу; туристтик инфраструктуранын жана туристтик кызматтардын иши; туризмдеги дизайн; прикладтык изилдөө тармагы.

Максаты

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Билим берүүнүн түрү

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • Мектептен кийин 4 жыл
 • Колледжден / техникумдан кийин 3 жыл

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө академиялык квалификациялык бакалавр даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1, 2, 3 жыл 49500
 • 4-жылы 45000

Билим берүү максаттары

 • Студенттин керектүү маалыматтарды издөө, топтоо, структуралоо, критикалык талдоо жана синтездөө жөндөмдөрүн өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Натыйжалуу командалык иш, анын ичинде маданияттар аралык чөйрөдө долбоордун аткарылышын уюштуруу

Окутуунун максаттары

Колледждин программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Уюштуруу жана башкаруу иш-аракеттери
 • Уюмдун жана бөлүмдөрдүн ишин пландаштыруу
 • Конкреттүү долбоорлорду, иш-чараларды, иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аткаруучулардын (аткаруучулардын командаларынын) ишин уюштуруу
 • Кызматкерлердин, бөлүмдөрдүн, топторунун (команда) ишин контролдоо
 • Бөлүмдүн жана жумушчу топтун (команда) деңгээлиндеги кыйынчылыктарды, каршылыктарды, келишпестиктерди жөнгө салууга катышуу
 • Башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн уюмдун тышкы жана ички чөйрөсүнүн факторлору жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана талдоо

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Бизнес башкаруу адистиги тууралуу диплом алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча иштегенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот: кадрлар, маркетинг, социалдык ишкердүүлүк, чакан соода же ишкананы тейлөө, мамлекеттик секторду башкаруу, жарнама менеджменти, санарип маркетинг, долбоорду башкаруу жана келишим тейлөө иши.

Максаты

Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо; программалык камсыздоону жана маалыматтык тутумдарды жана тармактарды башкаруу ыкмаларын иштеп чыгуу менен; компьютердик технологиялар жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программаларды иштеп чыгуу; компьютердик технологияны колдонуу.

Билим берүүнүн формалары

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • Мектептен кийин 4 жыл
 • Колледжден / техникумдан кийин 3 жыл

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө академиялык квалификациялык бакалавр даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1, 2, 3 жыл 49500
 • 4-жылы 45000

Билим берүүнүн максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Кесиптик иштин маселелерин чечүүдө заманбап маалыматтык технологияларды жана программалык камсыздоону колдоно алуу

Окутуунун максаттары

Бакалавр программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Стандарттарды, ченемдерди жана эрежелерди, ошондой эле кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу техникалык документтерди иштеп чыгууга катышуу
 • Инсталлирование программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем
 • Маалыматтык жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программалык камсыздоону орнотуу
 • Ар кандай булактардан жана маалымат базаларынан алынган маалыматтарды издөө, сактоо, иштеп чыгуу жана талдоо, маалыматтык, компьютердик жана тармактык технологияларды колдонуу менен керектүү форматта берүү
 • Тилдердин жана колдонмо моделдөө программаларынын пакеттеринин негизинде моделдөө алгоритмдерин иштеп чыгуу жана аларды ишке ашыруу
 • Заманбап тутумдук программалык камсыздоону колдонуу: операциялык тутумдар, операциялык жана тармактык кыртыштар, тейлөө программалары

Карьералык мүмкүнчүлүктөр

Жумуш берүүчүлөр жогорку деңгээлдеги компьютердик билимге ээ жана аларды уюмдардын алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмалар менен колдоно алган бүтүрүүчүлөрдү издешет. Мүмкүнчүлүктөрүн каржы, фильмдер жана оюндар, фармацевтика, саламаттыкты сактоо, кардарлар колдонуучу продукцияда, ар кандай тармактардагы өнүмдөр жана коммуналдык кызматтарда, башкача айтканда иш жүзүндө бардык эле тармактарда жана коомдо колдоно алышат.

Максаты

Англис тилиндеги тексттин ар кандай түрлөрүн иштеп чыгуу, талдоо жана чечмелөө методдоруна жана ыкмаларына ээ, адабий процесстин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, көркөм маани-маңызын талдай алган негизги адабий жана лингвистикалык категориялар жаатында адис даярдоо. коомдук адабий кырдаалга жана доордун маданиятына байланыштуу адабий чыгарманы, ошондой эле, анын лингвомаданий, коммуникативдик-прагматикалык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө билимди талдай алган, кесипкөй, англис тилин окутууга көп көңүл бурулат.

Билим берүүнүн формалары

 • толук убакыт

Окутуунун шарттары

 • Мектептен кийин 4 жыл
 • Колледжден / техникумдан кийин 3 жыл

Берилген квалификациясы

 • Бүтүрүүчүгө академиялык квалификациялык бакалавр даражасы берилет

Окутуу акысы

 • 1, 2, 3 жыл 49500
 • 4-жылы45000

Билим берүү максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Коомдун маданий ар түрдүүлүгүн социалдык-тарыхый, этникалык жана философиялык контексттерде кабыл алган адамды тарбиялоо

Окутуунун максаттары

Бакалавр программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Адабият теориясы жана тарыхы (адабияттар) жана негизги изилденип жаткан тил (тилдер), байланыш теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө, тарыхты түшүнүү, учурдагы абалы жана келечеги жаатындагы негизги жоболорду жана түшүнүктөрдү билүү, филологияны өнүктүрүү
 • Салттуу ыкмаларды жана заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен адабий жана лингвистикалык фактыларды чогултуу жана талдоо боюнча негизги жөндөмдөргө ээ болуу
 • Адабият теориясы жана тарыхы, үйрөтүлгөн чет тили, коммуникация теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө жаатында алган билимдерин өзүнүн изилдөө иш-аракеттеринде колдоно алат.

Карьералык мүмкүнчүлүктөр

Бизнес Башкаруу дипломго ээ болгондон кийин, төмөнкү багыттар боюнча карьералык мүмкүнчүлүктөрдү күтсө болот: билим берүү, маданият жана искусство, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, административдик жана иш кагаздары, медиа, басма жана полиграфия.