+996-312-616-882, info@keiin.kg
 

Жатакана

Кейиндин жатаканасы студенттер ынтымактуу жамаатта бирге жашоо менен адам укуктарын сактаган жана кѳп түрдүүлүктү урматтаган жай болуп саналат. Жатакана тѳрт мезгилди тең сезүүгѳ мүмкүндүк берген таябият менен курчалган кампуста жайгашкан. Жатаканада ыңгайлуу шарттар түзүлүп, окуу бѳлмѳсү, китепкана жана тамак ичүүчү жайлар бар.

Чет жерден келген студенттерди кошкондо студенттердин саны жалпы студенттердин 20%ын түзѳт. Маданияты, тили жана дини , кулк-мүнѳздѳрү жана кѳз караштары ар башка болгон студенттер бирге жашап, бирге окушат. Алар окуу жайдагы иш-чараларды бирге уюштурушат.

Жалпысынан алганда, студенттер жатаканага окуу жайга кабыл алынгандан кийин сентябрь жана февраль айларында киришип, жайкы каникул убагындагы 3 айдан (июнь, июль, август) жана кышындагы 1 айлык эс алуудан сырткары, 8 ай жашашат.

Жатаканада жашоо үчүн чет ѳлкѳлѳрдѳн, Кыргызстандын башка аймактарынан келген жана Кейинде 1-курста окуган студенттерге артыкчылыктар берилет.

Кошумча маалымат үчүн кампуска чалыңыз же келиңиз.