Информатика жана Инженерия

Эркиндик, боорукердик жана чындык …

Информатика жана Технологиялар Бакалавриат

Информатика жана Инженердик программасы сизге жаңы заманбап технологияларды түшүнүү үчүн керектүү шаймандар менен камсыз кылат, бул жаш акылдуу адамдарга информатика, компьютердик программалык камсыздоо жана компьютердик жабдуу жаатында өз компетенциясын көрсөтүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет.

Биздин миссиябыз

 • Студенттерибизге теориялык жана практикалык аспектилерди баса белгилеген заманбап компьютердик билимди үйрөтүү
 • Студенттерибизге дүйнө жүзү боюнча жумуш табууга мүмкүндүк бере турган керектүү компьютердик инженерия тажрыйбасын берүү
 • Студенттерибизди жогорку моралдык-этикалык баалуулуктар менен байытуу
 • Лидерлик жөндөмүн өркүндөтүүчү социалдык иш-чараларга студенттерибизди тартуу

Биздин эмгегибиз жана принциптерибиз

 • Билим берүүнүн жана кызматташуунун артыкчылык
 • Бүтүндүккө жана этикага тууралык
 • Кесипкөйлүк жана берилгендик жөндөмдөрүн өнүгүү
 • Технологиялык өзгөрүүлөргө жарамдуулук

Факультет

Daechul Park, Ph.D.

Sunghyun Lee, Ph.D.

Sungphil Bae, MS

Isaev Erkin, Ph.D.

Окуттуу

Негизги бөлүк

Уровень 1 Негизги сабактар

 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Орус тили
 • Чет тили (англис)
 • Чет тили (академиялык жазуу)
 • Чет тили (TOEFL)
 • Кыргызстандын тарыхы
 • Философия
 • Манастанууу

Уровень 2 Негизги сабактар

 • Math 1
 • Math 2
 • Информатика 1
 • Информатика 2
 • Физика
 • Заманбап илим түшүнүгү
 • Экология

Уровень 3 Негизги сабактар

 • Электрдик жана электрондук схемалар
 • Компьютерлер жана жабдыктар
 • Иштөө тутумдары
 • Программалоо
 • Программалоо (курстук иш)
 • Тармактар ​​жана телекоммуникациялар
 • Маалыматтык коопсуздук
 • Маалымат базасы
 • Инженердик жана компьютердик графика
 • Жашоо коопсуздугу
 • Метрология, стандартташтыруу жана сертификаттоо
Өзгөрмө бөлүгү

Уровень 1 Өзгөрмө сабактар

 • Чет тили (корей / кытай)
 • Психология

Уровень 2 Өзгөрмө сабактар

 • Дискреттик математика
 • Кыргызстандын географиясы

Уровень 3 Өзгөрмө сабактар

 • Көркөм өнөр жана дизайн
 • Ыктымалдуулук теориясы жана математикалык статистика
 • Алгоритмдер жана маалыматтар түзүлүшү
 • Жабдууларды иштеп чыгуу технологиялары
 • Колдонмо программалык куралдары
 • Объектиге багытталган программалоо
 • Мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуу
 • Веб программалоо
 • Веб программалоо (курстук документ)
 • Программалык камсыздоо
 • Тармак жана Тутумду Башкаруу
 • Тармакты жана системаны башкаруу (курстук иш)
 • Акылдуу Интернет
 • JAVA программалоо
 • Чоң маалыматтар жана маалыматтарды анализтөө
 • Компьютерди уюштуруу жана архитектура
 • Бир семестрдеги илимий-изилдөө иштери (дипломдук семинарды кошкондо)

Тандоо сабактары

Уровень 2 Тандоо сабактары

 • Математикалык логика жана алгоритм теориясы
 • Математикалык анализ
 • Оюн теориясы
 • Сандар теориясы

Уровень 2 Тандоо сабактары

 • Жасалма интеллект жана эксперт системалары
 • Сүрөттү иштеп чыгуу
 • Системалык программалоо
 • Булуттагы Эсептөө жана Кызматтар
 • Робототехника
 • Микропроцессордук тутумдар
Практика
 • Окутуу практикасы
 • Өндүрүш практикасы
 • Преквалификация
Финалдык мамлекеттик экзамен
 • Корутунду мамлекеттик аттестация, анын ичинде квалификациялык ишти даярдоо
 • Сынактардын саны (макс.)