+996-312-616-882, info@keiin.kg
 

Карьера жана кесиптик өнүктүрүү

Кейин Интернейшнл Институтундагы Карьера жана кесиптик өнүктүрүү боюнча иштер студенттерге, бүтүрүүчүлөргө, кызматкерлерге жана мугалимдерге кеӊири кызматтарды сунуштайт. Бул кызматтар тууралуу кенен маалымат алуу үчүн институттун сайтына кириӊиз.