Бизнес Менеджмент

Эркиндик, боорукердик жана чындык …

Бизнести Менеджмент боюнча колледж программасы

Биздин окутуу программасы сизге маркетинг, электрондук коммерция, бухгалтердик эсеп, бизнес жазуу жана байланыш сыяктуу маанилүү аспектилерди тез арада өздөштүрүүгө жардам берет. Тажрыйбалуу адистер өткөргөн курстардагы жеке жана топтук тапшырмалардын жардамы менен сиз бизнести башкаруу жаатында билимге ээ болосуз жана учурдагы бизнес тажрыйбалары, тенденциялары жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат аласыз. Тажрыйбага негизделген окутуу мүмкүнчүлүктөрүнүн, ошондой эле татаал бизнес симуляцияларына негизделген уникалдуу курстардын, ошондой эле чыныгы бизнести курууга жана башкарууга катышуу мүмкүнчүлүгүнүн аркасында сиз бүгүн иш берүүчүлөр талап кылган практикалык көндүмдөрдү өрчүтө аласыз.

Факультет

Окуутуу

[ Курс 1 ]
Жалпы сабактар
 • Кыргыз (орус) тили
 • Кыргыз (орус) адабияты
 • Орус (кыргыз) тили
 • Дүйнөлүк адабият
 • Чет тил
 • Кыргыз тарыхы
 • Дүйнө тарыхы
 • Адам жана коом
 • Математика
 • Астрономия
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Базалык аскердик даярдык
 • Дене тарбия

[ Курс 2 ]
Циклдин негизги бөлүгү
 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Орус тили
 • Экономикалык теория
 • Уюмдун экономикасы
 • Статистика
 • Чет тил
 • Кыргыз тарыхы
 • Бухгалтердик эсеп негиздери
 • Персоналды уюштуруу жана башкаруу
 • Манастаануу
 • Кесиптик математика
 • Компьютердик илим
 • Уюмду башкарууда финансылык эсеп

Дене тарбия
 • Окутуу практикасы
[ Курс 3 ]
Циклдин негизги бөлүгү
 • Финансылар, акча жүгүртүүсү жана насыя
 • Финансылык менеджмент
 • Финансылык натыйжаларды башкаруу
 • Документтерди башкаруу
 • Компаниянын каржылоосу
 • Финансылык отчетту талдоо
 • Кесиптик ишмердүүлүктөгү маалыматтык технологиялар
 • Маркетинг
Дене тарбия
 • Өндүрүштүк практикасы