Маалымат технологиялары

Эркиндик, боорукердик жана чындык …

IT college logo

Маалыматтык технологиялар колледжи

Маалыматтык технологиялар программасы сизге жаңы заманбап технологияларды түшүнүү үчүн керектүү шаймандар менен камсыз кылат, жаш акылдуу адамдарга информатика, компьютердик программалык камсыздоо жана компьютердик техника жаатында өз билимдерин көрсөтүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет.

Биздин миссиябыз

 • Студенттерибизге теориялык жана практикалык аспектилерди баса белгилеген заманбап компьютердик билимди үйрөтүү
 • Студенттерибизге дүйнө жүзү боюнча жумуш табууга мүмкүндүк бере турган керектүү компьютердик инженерия тажрыйбасын берүү
 • Студенттерибизди жогорку моралдык-этикалык баалуулуктар менен байытуу
 • Лидерлик жөндөмүн өркүндөтүүчү социалдык иш-чараларга студенттерибизди тартуу

Биздин эмгегибиз жана принциптерибиз

 • Билим берүүнүн жана кызматташуунун артыкчылык
 • Бүтүндүккө жана этикага тууралык
 • Кесипкөйлүк жана берилгендик жөндөмдөрүн өнүгүү
 • Технологиялык өзгөрүүлөргө жарамдуулук

Факультет

Окуттуу

[ Курс 1 ]
Жалпы сабактар
 • Кыргыз (орус) тили
 • Кыргыз (орус) адабияты
 • Орус (кыргыз) тили
 • Дүйнөлүк адабият
 • Чет тил
 • Кыргыз тарыхы
 • Дүйнө тарыхы
 • Адам жана коом
 • Математика
 • Астрономия

 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Базалык аскердик даярдык
 • Дене тарбия
Өзгөрмө бөлүгү
 • Информатика жана технологиянын негиздери
 • Табигый илимдер
 • Кеп маданияты
 • Чет тил
 • Адистикке кириш
[ Курс 2 ]
Циклдин негизги бөлүгү
 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Орус тили
 • Чет тил
 • Кыргызстандын тарыхы
 • Манастануу
 • Кесиптик математика
 • Компьютердик илим
 • Иштөө тутумдары жана аймактар
 • Санариптик логика
 • Алгоритмдердин негиздери жана программалоо
Өзгөрмө бөлүгү
 • Чет тили (корей)
 • Математикалык анализ
 • Лидердик
 • Компьютердик илим
 • Программалоо
[ Курс 3 ]
Циклдин негизги бөлүгү
 • Дискреттик математика
 • Маалымат базасы
 • Вероятность теориясы жана математикалык статистика
 • Программалык камсыздоону иштеп чыгуу технологиясы
 • Компьютер жана эсептөө архитектурасы
 • Объектиге багытталган программалоо
 • Сандык методдор / Эсептөө ыкмалары
 • Өнөр жай экономикасы
 • Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары
 • Компьютер тармагы
 • Автоматташтырылган маалымат тутумдарын куруунун негиздери башкаруу