Административдик бөлүмдөр

 • Негидөөчүлөр кеӊеши

Негиздөөчүлөр кеӊеши Кейин Интернейшнл Институтунун башкаруу бийлиги болуп саналат. Кеӊеш 7 мүчөдөн турат.

 • Аткаруучу жетекчилик

Кейиндин жетекчиси Пол Шинн, институттун түптөөчүсү жана ректору. Ректор негиздөөчүлөр кеӊешине баш ийет.

 • Администрация
  • Кейиндин ректору, Пол К. Шинн
  • Окуу иштери боюнча директор, Дэвид Лим
  • Каржы бөлүмүнүн директору, Джон Ли
  • Чарбалык иштер боюнча директор
  • Тамак-аш бөлүмүнүн директору, Анна Шинн
  • Институционалдык өнүктүрүү директору, Аскар Мамбеталиев
  • Студенттер бөлүмүнүн башчысы, Чолпон Парк
  • Институционалдык өнүктүрүү боюнча консультант, Күчүков Махмуд
  • Маалымат технологиялары боюнча консультант, Тони Хетрик
  • Кадрлар бөлүмүнүн башчысы, Meerim Subanbekova
 • Академиялык бөлүм
  • Бизнести башкаруу бөлүмү, декандын милдетин аткаруучу, Жээналы Орозбаев
  • Чет тилдер бөлүмү, декандын милдетин аткаруучу, Салахитдинова Элнура
  • Компьютердик технология бөлүмү, декандын милдетин аткаруучу, Турсубай кызы Ырыс
  • Декан, 2-жылдык коллежд
  • Башчы, колледжге даярдоо бөлүмү
  • Башчы, Тездетилген орто билим берүү программасы
 • Уюмдун түзүлүшү
  • Ректор: Полл К. Шинн
  • Ректораттын түзүмү
  • Кызматкерлер түзүмү
 • Кейиндин профессордук-мугалимдик курамы
 • Кейиндин кызматкерлери